İş Sağlığı ve Güvenliği

Amacımız:
"Halk sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmek" misyonumuz doğrultusunda, çalışanlarımıza daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için faaliyetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği (İSG), şirketimizin faaliyet alanının merkezinde yer alan en yüksek önceliklerimizden biridir. Sloganımız da bunun bir yansımasıdır: "Hiçbir iş, bir insanın sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atacak kadar acil ve önemli değildir." En önemli hedefimiz, tüm çalışanlarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz alanı, faaliyet alanımızdan kaynaklanabilecek olası risklere karşı korumaktır.

Buna göre,
  • + Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilinçlendirilmesi amacıyla faaliyetler yürütür,

  • + Mevcut yatırımlardaki değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri yönetir,

  • + İşyerinde risk analizi yaparak iş kazası, yaralanma ve meslek hastalıklarına yol açabilecek olası riskleri önler,

  • + Gelecekte ortaya çıkabilecek olası sorunları öngörür, kendimizi sürekli geliştirir ve endüstri dünyasındaki gelişmeler ışığında mevcut durumu gözden geçiririz.

Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken kendi faaliyetlerimizi ve iş ortaklarımızın performansını düzenli olarak izler ve değerlendiririz. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sürdürülebilir ve kalıcı iyileştirmeleri tüm Mikrolink çalışanlarının sorumluluğu olarak görüyor ve ilgili faaliyetlerimizin kamunun bilgisine açık olduğunu beyan ediyoruz.

Mikrolink, telekomünikasyon ve network sistemleri konusunda geniş kullanım alanları içerisinde verdiği hizmetlerin kalitesini, güvenilirliğini ve müşteri memnuniyetini başarısının ve sürekliliğinin anahtarı olarak görmektedir. Bu nedenle kaliteyi en üst düzeyde sağlayarak sistemimizi sürekli iyileştiren politikaları benimsedik.

Bu politikaların amacı, ihtiyaç duyulan hizmetleri en verimli, maliyet etkin bir şekilde zamanında sunmak; başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların katılımıyla müşterilerin istek ve beklentilerini karşılamak ve bu sayede uzun vadeli, başarılı iş birlikleri kurarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır.