Sağlık ve Güvenlik

Amacımız;
"Toplum sağlığını ve yaşam kalitesini artırma" misyonumuzla paralel olarak, çalışanlarımız için daha sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamını sağlamak için faaliyetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), şirketimizin faaliyet alanının merkezindeki en yüksek önceliklerimizden biridir. Sloganımız da bunun bir yansımasıdır: "Hiçbir iş, bir insanın sağlığını ve emniyetini tehlikeye atacak kadar acil veya önemli değildir." En önemli hedefimiz; tüm çalışanlarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz alanı iş kolumuzdan kaynaklanan potansiyel risklere karşı korumaktır.

Bu doğrultuda,
  • + Türkiye Cumhuriyeti'nin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki mevzuatının yanı sıra Mikrolink'e ait Prosedürleri asgari standart olarak kabul ediyor,

  • + Tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki farkındalığını arttırma hedefiyle faaliyetler yürütüyor,

  • + Mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin riskleri yönetiyor,

  • + İş yerinde risk analizleri yaparak iş kazalarına, yaralanmalara ve hastalıklara yol açabilecek potansiyel riskleri önlüyor,

  • + Gelecekte oluşabilecek potansiyel sorunları öngörüyor ve bu doğrultuda kendimizi sürekli olarak geliştirerek, mevcut durumu sanayi dünyasındaki gelişmelerin ışığında gözden geçiriyoruz.

Yukarıda bahsi geçen ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken iş ortaklarımızın performansının yanında kendi faaliyetlerimizi de düzenli olarak izler ve değerlendiririz. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki sürdürülebilir ve kalıcı iyileştirmeleri tüm Mikrolink çalışanlarının sorumluluğu olarak görür ve bağlantılı faaliyetlerimizin kamunun bilgisine açık olduğunu beyan ederiz.

Mikrolink, telekomünikasyon ve ağ sistemleri üzerine geniş kullanım alanları dahilinde sunduğu hizmetlerin kalitesini, güvenilirliğini ve müşteri memnuniyetini başarısının ve devamlılığının anahtarı olarak görür. Bu yüzden, en yüksek düzeyde kalite sağlayarak sistemimizi sürekli olarak geliştirme yaklaşımını bir politika olarak benimsedik.

Bu politikayla güdülen amaç, sunulması gerekli olan hizmetlerin en verimli ve en düşük maliyetli biçimde zamanında sağlanması; müşterilerin talep ve beklentilerinin tüm çalışanların, özellikle de üst yönetim kademesinin katılımıyla karşılanması ve bu yolla uzun vadeli ve başarılı iş birlikleri kurularak en yüksek düzeyde müşteri memnuniyetine ulaşılmasıdır.