Hiperbütünleşik Altyapı Konsepti sayFUSE HCI

 • + Yüksek Yoğunluklu Sunucu Sanallaştırma
 • + Yazılım Tanımlı ve Yüksek Teknolojili Veri Depolama
 • + Yazılım Tanımlı ve Yüksek Teknolojili Ağ
 • + Simetrik ve Asimetrik Hiperbütünleşik Altyapı
 • + Bütünleşik İş Sürekliliği ve Olağanüstü Durum Çözümü
 • + Kurumsal Özel Bulut ve Çok Müşterili Hizmet Platformu
 • + Kurumsal Yedekleme Yönetim Sistemi Hedefi (Disk-to-Disk, VTL, Dedup)
mikrolink
İş etki ve risk analizlerini yaparak, kurumlarımıza özel stratejiler, güncel mevzuat (Cumhurbaşkanlığı 2019/12 genelgesi vb.) ve ticari sebeplerden dolayı kurumsal uygulamaları, hassas verilerimizi, hizmet sunum ve erişim kabiliyetlerimizi kurumlarımızın kendi veri merkezlerinde tutmakta ve korumakta ve işletmekteyiz. Bu sebeple veri depolama, sunucu, güvenlik, ağ, sanallaştırma, yedekleme, enerji, soğutma, varsa iş süreklilği ve olağanüstü durum çözümlerini birbirleri ile entegre biçimde ve uyumlu olarak çalıştırmak, yönetmek, otomasyon sağlamak ve destek vermek zorunda kalmaktayız.

Güncel ve yaygın standartlara uyumlu (TIER 2-3) ve sürdürmesi tasarruflu olan veri merkezleri kurmak, işletmek başlangıçta oldukça yüksek maliyetli yatırımlardır. Buna iş sürekliliği, yeni uygulamaların hızla kamuya sunulma ihtiyacı, tam yedeklilik, hata toleransı ve sürekli değişim ihtiyacı da eklendiğinde maliyetler çok hızlı yükselmektedir.

2000 yılından bu yana birçok sektör ve farklı disiplin tarafından kullanım örneklerinde görüleceği üzere klasik mimari denen çok katmanlı yapılar karmaşık, uyumsuz yazılım ve donanım parçaları ve birçok değişik yönetim aracı ile öğrenilmesi, uzmanlaşılması, devir veya devam ettirilmesi çok zor ve çok maliyetli çözümler haline gelmiştir.

sayFUSE (Fast Universal Storage Engine) yeni nesil ihtiyaca göre ölçeklenebilen (sanal makineleri VM), kapsayıcıları (container ve fiziksel ana bilgisayarlar), kurumsal-sınıf (enterprise-grade) yedekleme ve geri yükleme platformu, sunucu, depolama, yedekleme ve arşiv görevlerini tek bir cihazda birleştiren entegre, hiperbütünleşik çözümdür.

Yani sistem ve cihaz karmaşasını ortadan kaldırıp, veri ve kesintisiz çalışabilme güvenliğini sağlayan anahtar teslim tümleşik bir çözümdür.

sayFUSE Hiperbütünleşik Altyapı Konsepti, geleneksel çözümlerle kıyaslandığında 12 kat daha üstün performans, 6 kat daha yoğun depolama, %60 daha düşük enerji tüketimi ve yüksek veri güvenliği sunan yeni nesil tam otomatik veri yönetim konseptidir. Verilerin ve sistemin tamamını yedekleyip farklı güvenli bir ortama aktarılmasını sağlayan bir çözümdür.

Patentli yeni teknolojisi ile ulaştığı rakipsiz yedekleme hızı ve güvenliği sayesinde, verileriniz ve kritik altyapınızı koruma altına alır. Bir saldırı veya arıza anında yedeklediği mevcut sisteminizi devre dışı bırakıp, birkaç dakika içinde yeni sisteminizi tüm verilerinizle birlikte farklı ve güvenli bir ortamda yeniden devreye alabilir. sayFUSE Hiperbütünleşik Altyapı Konsepti teorik olarak %100 kesintisiz çalışmayı sağlamaktadır. Tüm altyapınız en az üç ayrı (Düğüm/Node) cihaz üzerinde kurulur. Bu cihazlar farklı coğrafi bölgelerde de konumlanabilir. Bir saldırı veya arıza anında, arıza veya saldırıya uğrayan cihaz sistem dışı bırakılarak mevcut cihazlar üzerinde kesintisiz çalışma devam eder.
mikrolink
sayFUSE Anahtar Teslim Tümleşik Kazanımlar
 • + Aynı gün hazır kurumsal özel bulut platformu
 • + Tam yedekli yapı ve uygulama/veri koruma tasarımı
 • + Devamlı yüksek performans ve sürekli iyileştirme
 • + Aynı gün ve aynı konumda hazır iş sürekliliği çözümü
 • + Aynı gün ve çoklu konumda hazır felaket kurtarma çözümü
 • + Bütünleşik ve kullanıma hazır Aktif-Aktif yapıda yük dengeleme
 • + Aynı gün yatırımın korunmaya başlanması ve hemen tasarruf sağlanması
 • + Teorik ve sınırsız kapasite kullanımı, lisanslama ve modüler ölçeklenebilirlik
 • + Esnek entegrasyon seçenekleri, tam uyumlu çözüm bileşenleri, kolay firmware güncelleme