Mikrolink
Sürdürülebilirlik

Mikrolink, Sürdürülebilirliğin, yarınlarımız için en önemli değer olduğunun bilinciyle; global ve yerel sorunlara karşı çözüm odaklı bir bakış açısı izleyerek, sahip olduğu teknolojiyi yaşamın iyileşmesi ve devamlılığı için kullanır.

Bakış Açımız

Sürdürülebilirliğin, yarınlarımız için en önemli değer olduğunun bilinciyle; global ve yerel sorunlara karşı çözüm odaklı bir bakış açısı izleyerek, sahip olduğu teknolojiyi yaşamın iyileşmesi ve devamlılığı için kullanır.

Daha iyi bir dünya için yenilikçi, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik faaliyetlerini benimser, bugün için en iyi çözümleri üretirken geleceğe de değer sağlar.

Yeni teknolojilerin sebep olabileceği olası sorunlara; çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yanıt vererek, duyarlı bakış açısını ortaya koyar.

Yarına değer katan her projeyi sürdürülebilirlik faaliyetlerinin bir basamağı olarak görür ve attığı her adımda küresel sorumluluklarımızı yerine getirmek için çalışır.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişiklikleri ve diğer çevre sorunlarıyla mücadelede sürdürülebilir kalkınma anlayışını benimser.

Sorumlu üretim ve tüketim anlayışı çerçevesinde; sürdürülebilir kaynak kullanımına yönelik faaliyetlerde bulunur ve küresel iklim değişikliğiyle mücadelede sera gazı emisyonunun dengelenmesini amaçlar.

Ulaşım, ısınma ve elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon izinin azaltılması için çözümler üretir ve farkındalık yaratacak planlamalar yapar.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerini çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik olarak yürütür.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Doğada tükenmek üzere olan kaynakların doğru kullanımı üzerine faaliyetler yürüterek üretimden hizmet ve satış sonrasına kadar her sürecinde doğaya katkı sağlayacak uygulamalar yapar.