Amacımız;
"Toplum sağlığını ve yaşam kalitesini artırma" misyonumuzla paralel olarak, çalışanlarımız için daha sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamını sağlamak için faaliyetlerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), şirketimizin faaliyet alanının merkezindeki en yüksek önceliklerimizden biridir. Sloganımız da bunun bir yansımasıdır: "Hiçbir iş, bir insanın sağlığını ve emniyetini tehlikeye atacak kadar acil veya önemli değildir." En önemli hedefimiz; tüm çalışanlarımızı ve faaliyet gösterdiğimiz alanı iş kolumuzdan kaynaklanan potansiyel risklere karşı korumaktır.

Bu doğrultuda,
+ Türkiye Cumhuriyeti'nin Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki mevzuatının yanı sıra Mikrolink'e ait Prosedürleri asgari standart olarak kabul ediyor,
+ Tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki farkındalığını arttırmak hedefiyle faaliyetler yürütüyor,
+ Mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken çevreye ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin riskleri yönetiyor,
+ İş yerinde risk analizleri yaparak iş kazalarına, yaralanmalara ve hastalıklara yol açabilecek potansiyel riskleri önlüyor,
+ Gelecekte oluşabilecek potansiyel sorunları öngörüyor, kendimizi sürekli olarak geliştiriyor ve mevcut durumu sanayi dünyasındaki gelişmelerin ışığında gözden geçiriyoruz.

Yukarıda bahsi geçen ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken iş ortaklarımızın performansının yanında kendi faaliyetlerimizi de düzenli olarak izler ve değerlendiririz. Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki sürdürülebilir ve kalıcı iyileştirmeleri tüm Mikrolink çalışanlarının sorumluluğu olarak görür ve bağlantılı faaliyetlerimizin kamunun bilgisine açık olduğunu beyan ederiz.

Mikrolink, telekomünikasyon ve ağ sistemleri üzerine geniş kullanım alanları dahilinde sunduğu hizmetlerin kalitesini, güvenilirliğini ve müşteri memnuniyetini başarısının ve devamlılığının anahtarı olarak görür. Bu yüzden, en yüksek düzeyde kaliteyi sağlamak yoluyla sistemimizi sürekli olarak geliştirme yaklaşımını bir politika olarak benimsedik.

Bu politikayla güdülen amaç, sunulması gerekli olan hizmetlerin en verimli ve en düşük maliyetli biçimde ve zamanında sağlanması; müşterilerin talep ve beklentilerinin tüm çalışanların, özellikle de üst yönetim kademesinin katılımıyla karşılanması ve bu yolla uzun vadeli ve başarılı iş birlikleri kurularak en yüksek düzeyde müşteri memnuniyetine ulaşılmasıdır.

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ
+ İnsan sağlığına en üst düzeyde özen göstererek;
+ Çevreye ve bitki örtüsüne duyarlı davranmak amacıyla ürettiğimiz atık miktarını kontrol altına alarak;
+ Çevreye zarar gelmesini önleyerek ve tüm kaynaklarımızı bu amaç doğrultusunda seferber ederek;
+ İş ortaklarımıza ve kurumlara, alt yüklenicilerimize, diğer müşterilerimize ve bizimle çalışan personele karşı her zaman adil ve dürüst davranarak;
+ Her zaman doğru olanı yaparak ve sürekli gelişim yoluyla şirketlerin rekabet gücünü sürekli artırarak;
+ Servis periyodundaki kritik noktaları belirlemek yöntemiyle arızaları ve uygunsuz durumların önüne geçecek tedbirleri alarak;
+ Potansiyel problemlerde etkin düzeltici aksiyonlar yoluyla Entegre Sistemlerde devamlılığı sağlayarak;
+ Sektördeki gelişmeleri takip etmek suretiyle güncel uygulamaları Entegre Sistem'e yansıtarak;
+ Faaliyetlerimizin tümünde ekip çalışmasına özen göstererek ve yüksek motivasyon sağlayarak;
+ Çevre ve Emniyete ilişkin dahili ve harici bildirimler yaparak ve yürürlükteki Mevzuata ve Yönetmeliklere tam olarak uyarak hizmetlerimizin her aşamasında entegre sisteme, çevreye ve emniyete ilişkin tüm kurallara uyum sağlamaktır.
+ Yürürlükteki Mevzuata ve Yönetmeliklere tam olarak uyarak hizmetlerimizin her aşamasında entegre sisteme, çevreye ve emniyete ilişkin tüm kurallara uyum sağlamaktır.


© 2021 | Mikrolink bir AÇIK HOLDING şirketidir.Açık Holding