Müşterilerimize üstün kaliteli hizmetler sağlarken çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve bir parçası olduğumuz çevreyi korumaya odaklıyız. Bu amacımız doğrultusunda, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22301 ve ISO/IEC 27001 standartlarının gereklerini karşılayan entegre bir yönetim sistemini hayata geçirdik.

Kalite yönetimi sistemimiz aşağıdaki politikalar ve taahhütleri temel alır:

Politikamız,
+ Emniyetli bir çalışma ortamı ile çalışanlarımız ve çalışan diğer kişilerin kendilerine verilen görevleri emniyetli bir şekilde yerine getirmesi için gereken eğitimleri sağlamak,
+ Hizmetlerimizi çevre kirliliğini önleyen bir biçimde yerine getirmek,
+ Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki mevzuata, yönetmeliklere ve uygulama kurallarına uymak,
+ Müşterilerimizin beklentilerini ilk seferde ve her seferinde fazlasıyla karşılamaktır.

Taahhüt ettiklerimiz,
+ Çalışanlarımızın sağlığını ve emniyetini korumak, + Bir parçası olarak faaliyet gösterdiğimiz ve yaşadığımız toplumların içinde var olduğu çevreyi korumak, + Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak, + Sağlık, emniyet, çevre ve kalite performansımızı sürekli olarak iyileştirmektir.

Bu amaçlarımız doğrultusunda izleyeceğimiz yol,
+ SEÇK (Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite) performansı kriterlerimizi belirlemek, paydaşlara iletmek ve izlemek,
+ Çalışanlarımıza görevlerini emniyetli ve verimli bir biçimde yerine getirmek için gereksinim duydukları kaynakları (eğitim, ekipman, destek) sağlamak,
+ Entegre yönetim sistemlerimizi her yıl denetlemek,
+ Politikalarımız, prosedürlerimiz ve süreçlerimizi gelişim fırsatlarını belirlemek üzere düzenli olarak gözden geçirmektir.

Tüm Mikrolink çalışanları, politikalarımız ve taahhütlerimize sadık bir biçimde çalışmaktan sorumludur.


© 2021 | Mikrolink bir AÇIK HOLDING şirketidir.Açık Holding